למי מיועדים המוצרים הנמכרים באתר אדוונט?

המוצרים הנמכרים באתם הינם מוצרים מקצועיים הדורשים ידע טכני. המוצרים דורשים הבנה בתקשורת והדרכה.
מפיצי אדוונט פתרונות בע"מ עוברים הדרכות ועדכונים שוטפים.
מכירה אפשרית לכל לקוח אולם הלקוח מצהיר בעצם רכישתו כי הינו בעל הכישורים והידע לעשות שימוש במוצרים אשר רכש. החזרת המוצר תתבצע בהתאם למפורט בפרק ביטול עסקה וזאת בתנאי כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר ו/או אריזתו המקורית נפתחה ו/או המוצר הותקן אלא אם ניתן לכך אישור מראש מנציג אדוונט בכתב.
אנו ממליצים להתייעץ עם הצוות המקצועי לפני רכישה בכל מצב בו ללקוח יש ספק באם המוצר/ים מתאים לצורך ולהתקנה הנדרשת ללקוח. פתיחת המוצר והתקנתו מהווים הסכמה לתנאים אלו.
החזרת מוצר שטרם נפתח ו/או הותקן אפשרית בהתאם לתנאי ביטול העסקה.

ביטול עסקה

אם קיבלתם מוצר שלא תואם את רצונכם או קיבלתם מוצר פגום (שלא נפגע עקב השימוש בו) תוכלו להחליף אותו למוצר תקין או להחזירו ולבטל את הקנייה בכמה צעדים פשוטים. כדי שנוכל לטפל בפנייתכם, שימו לב לדגשים הבאים:

  1. זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק") הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם.
  2. זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  3. עת החזרת המוצר אנא וודאו שהמוצר מוחזר בשלמותו עם כל האביזרים אשר הגיעו עם המוצר
  4. במידה ונמצא כי המוצר הוחזר ללא שנעשה בו שימוש ועם כל הרכיבים שהוזמנו ובאריזתו המקורית הלקוח יזוכה בהתאם לחוק ולתנאי המקרה

לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות:

  1. .מוקד שרות לקוחות של חברת אדוונט פתרונות בע"מ בהודעה בעל פה בטלפון 072-270-2430 בימים א'-ה' בין השעות 10:00-17:00
  2. בדואר אלקטרוני בכתובת: sales@addvant.co.il
  3. בהודעה בעל פה שניתן למסור לנציג החברה בפגישה אישית
  4. בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק אדוונט פתרונות בע"מ בכתובת: רח' שגיא 41 שוהם בתאום מראש בלבד
  5. בדואר רשום לכתובת ת.ד. 1626, מיקוד 6082536