פתרונות מהשטח

 

קישור Point to Multi Points במרכז רפואי במרכז הארץ


הצורך:
לקוח גדול הנדרש לפתרון למרכז רפואי גדול הממוקם במרכז הארץ פנה לחברת אדוונט פתרונות בע"מ במטרה שתספק לו פתרון תקשורת מתקדם עבור חיבור רשת אלחוטית מבניין המשרדים והמרפאות המרכזי ל- 2 חניונים הנמצאים מעבר לכביש במטרה להקים מערך חניונים ממוחשב המקושר למערכת ניהול אחת. על-אף המרחק הקצר בין שני המוקדים אותם רצה המרכז הרפואי לקשר, פתרון באמצעות כבילה לא היה בר-ביצוע מאחר וחוצה אותם כביש מרכזי.

האתגר:
עבודה בסביבה רועשת מבחינה אלחוטית (רעשי רדיו), דרישה להקמת הפתרון בזמן קצר, מערכת בעלת זמינות גבוהה (הפתרון: גיבוי)

הפתרון:
בפתרון זה נעשה שימוש בקישור מסוג Point to Multi Points.
מצד אחד, חיבור יחידת בסיס מדגם WBS-2400 Sector של חברת Wavion Alvarion לרשת והצבת היחידה על גג הבניין המרכזי. מצד שני, הצבת 2 נקודות גישה אלחוטיות חיצוניות (אחת בכל חניון) מדגם Bullet2 של חברת UBiQUiTi עם אנטנת פאנל כיוונית בהגבר של dBi14 של חברת AirLive. 2 היחידות הנ"ל שידרו ליחידת הבסיס מידע שנתקבל מ- 2 מצלמות IP ו- 2 בקרי כניסה/יציאה.
בנוסף, הוקם בחניונים ארונות תקשורת שכללו מתגים (Switch) המרכזים את כל המצלמות ובקרי הכניסה המקומיות.
מצד הלקוח הייתה דרישה למערכת תקשורת אלחוטית בעלת זמינות גבוהה. לשם כך, הוצבו 2 נקודות גישה נוספות מדגם Bullet2 עם אנטנות ייעודיות לצורך גיבוי בלבד.

הבחירה בפתרון הנ"ל נעשתה תוך ניסיון להתגבר על רעשי הרדיו הרבים הנמצאים בקרבת הרשת האלחוטית המדוברת, והתאמתם לדרישות הלקוח.

 

במידה וללקוח היו Clients רבים יותר הדורשים רוחב סרט (כלומר: מוצרי IP רבים יותר), היה נדרש רוחב סרט גדול יותר ואז סביר כי היינו ממליצים להשתמש ב- Loco-M2-AV-IL כיחידת בסיס.

 

קישור Point to Point בין בניין משרדים למחסן

הצורך:
חיבור רשת אלחוטית בין בניין משרדים מרכזי למחסן באזור תעשייה בצפון הארץ.
אינגרטור נדרש לספק פתרון לחברה תעשייתית מובילה מתחום התרופות והפארמה פנה לאדוונט פתרונות בע"מ במטרה לקבל פתרון אלחוטי לקישור בין בניין המשרדים המרכזי למחסן כאלטרנטיבה לפריסת כבל אופטי שעלותו גבוהה והפרעה לעבודה השוטפת. לחברה לחברה תוכנה מתקדמת לניהול המלאי וסידורו במחסן, בכדי לייעל את התהליך הלוגיסטי של איסוף מוצרים מהמדפים השונים וחלוקתו ללקוחות.

האתגר:
רעשי רדיו, מרחק גדול, העברת רוחב סרט גדול.

הפתרון:
פתרון זה נחלק ל-2: תחילה קישור מסוג Point to Point במטרה להעביר רשת אלחוטית מבנין המשרדים המרכזי למחסן. ובשלב שני קישור Point to Multi Points להעברת הרשת לכל יחידות הקצה במחסן (מחשב אישי שחולק לכל מחסנאי).

חיבור הרשת האלחוטית בין שני הבניינים נעשה באמצעות הצבת 2 יחידות מדגם Loco-M2-AV-IL של חברת UBiQUiTi על גג בניין המשרדים והמחסן. בנוסף, התקנת 3 נקודות גישה אלחוטיות פנימיות  מדגם UniFi של חברת UBiQUiTi. 3 היחידות הנ"ל שידרו למשתמשים/- Clients שבמקרה זה היו מחשבים אישים של המחסנאים.

הבחירה במוצרים הנ"ל נעשתה מתוך הצורך ברוחב סרט גדול, תוך ניסיון להתגבר על רעשי הרדיו הרבים הנמצאים בסביבת הרשת האלחוטית.